ЗареєструватисяЗареєструватися

© 2014—2019 Данило Мисак© 2014—2019 Данило Мисак

Заклади

Механіко-математичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка

mechmat.univ.kiev.ua

Адреса:

Київ, просп. Академіка Глушкова, 4е.

Про заклад

Механiко-математичний факультет як самостiйний пiдроздiл Київського університету було створено в 1940 роцi. Зараз вiн із повним правом вважається провiдним в Українi серед факультетiв свого профiлю. У його структурi 9 кафедр (математичного аналiзу, iнтегральних та диференцiальних рiвнянь, математичної фiзики, геометрiї, алгебри, теорiї ймовiрностей та математичної статистики, загальної математики, теоретичної та прикладної механiки, механiки суцiльного середовища), 2 навчальнi та 3 науково-дослiднi лабораторiї, iнформацiйно-обчислювальний сектор. На факультетi на постiйнiй основi працює 25 професорiв, 45 доцентiв та 23 асистенти.

Факультет усіляко підтримує проведення лінгвістичних змагань в Україні. Зокрема, в журналі «У світі математики» регулярно виходять статті на лінгвістичну тематику, а одним із членів журі перших вітчизняних олімпіад з лінгвістики став професор факультету Олександр Георгійович Кукуш.

МапаІз супутника